Návštěvní řád Privátní sauny

bez-nzvu-6

I. Základní ustanovení

1. Vstup do sauny je možný pouze v provozní době po předchozí dohodě s provozovatelem nebo provozovatelem pověřenou odpovědnou osobou a po zaplacení vstupného.
2. Vstupem do prostoru sauny je každý návštěvník povinen doržovat ustanovení tohoto návštěvního řádu a dbát pokynů provozovatele nebo jim pověřené osoby.
3. Dětem mladším 15-ti let je vstup do sauny povolen jen za doprovodu osoby starší 18-ti let.
4. Maximální kapacita privátní sauny činí 6 osob. Není přípustné saunování více osob než je stanovený maximální počet.

II. Zákaz vstupu do sauny

1. Osobám postiženým horečkou, zánětem očních spojivek, kožními nebo přenosnými nemocemi, parazity, nemocemi provázenými výtoky a bacilonosičům
2. Osobám nacházejícím se v karanténě pro výskyt infekce, členům rodiny nebo příslušníkům domácností, v nichž se vyskytla přenosná nemoc a nemocný není izolován
3. Osobám zahmyzeným, opilým nebo pod vlivem alkoholu nebo drog
4. Zvířatům

III. Povinnosti návštěvníků

1. Každý návštěvník je povinen dodržovat osobní čistotu, zachovávat čistotu všech míst a zařízení sauny. Při svém jednání dbát bezpečnosti vlastní i ostatních.
2. Návštěvníci jsou povinni šetřit zařízení sauny. Jsou povinni hradit škody nebo ztráty, které byly jejich vinou způsobeny, jak na zařízení sauny, tak na majetku ostatních osob.
3. Peníze a cenné předměty jsou návštěvníci povinni si zabezpečit, provozovatel neručí za jejich ztrátu. Možno je uložit do úschovny u pracovníka sauny.
4. V prostorách sauny není dovoleno kouřit
5. V potírně a odpočívárně se návštěvníci pohybují bez oblečení, svým chováním nesmí porušovat zásady mravnosti a slušnosti

IV. Obecné zásady pro vlastní postup saunování

1. Po zaplacení vstupného na recepci penzionu obdržíte ručník a osušku a přejdete na 1.poschodí do šatny.
2. Po vstupu do šatny se úplně svlékněte (odstraňte i šperky, hodinky a make-up), umyjte se pod vlažnou očistnou sprchou a do prostoru sauny vstupte pouze s ručníkem a osuškou.
3. V sauně i odpočívárně je každý návštěvník povinen před usednutím prostřít pod sebe ručník nebo osušku.
4. Po vstupu do sauny (prohřívárny) očekávejte začátek pocení a pozdějšího prohřívání. Po pocitu značného horka je vhodná masáž kůže. Doporučená délka pobytu v prohřívárně je 15 minut – viz. přesýpací hodiny.
5. Po přehřátí v potním prostoru se ochlaďte podle chuti a potřeby v ochlazovacích sprchách.
6. Prohřívání s pocením a následující ochlazování doporučujeme opakovat podle osobních pocitů přibližně dvakrát až čtyřikrát. Do potního prostoru sauny vstupujte vždy osušeni.
7. Po posledním ochlazení spláchněte zbytky potu jen krátkou vlažnou sprchou. Po ní má následovat chvíle odpočinku a případně občerstvení. Pro občerstvení jsou vhodné především ovocné šťávy či minerálky obsahující ionty a minerální látky, které musíte bezprostředně po saunování opět doplnit.
8. Upozorňujeme zákazníky, že v sauně se neběhá a je zakázáno polévat kamna v prohřívárně – smí jen obsluha sauny.
9. Pobyt v sauně je na vlastní nebezpečí. Majitel či obsluha na sebe neberou odpovědnost při zranění či úrazu způsobeném nedoržením obecných zásad pro saunování.
10. Po odchodu ze sauny odevzdejte použité prádlo (osušku a ručník) do odkládacího koše umístěného v šatně.

V. Závěrečná ustanovení

Návštěvník, který přes napomenutí nebude dodržovat ustanovení tohoto návštěvního řádu, neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků, opije se nebo se bude chovat jiným nepřístojným způsobem, bude z areálu sauny bez nároku na vrácení vstupného vykázán. Neopustí-li návštěvník v takových případech areál na vyzvání, může odpovědný pracovník požádat o zakročení Policii ČR.

U P O Z O R N Ě N Í
– privátní saunu nedoporučujeme nemocným lidem (při chřipce, angíně, kožních onemocněních)
– privátní saunu nedoporučujeme lidem s nemocí krevního oběhu či srdce (nutno předem konzultovat vhodnost a délku s lékařem)
– privátní saunu nedoporučujeme dětem do 6 let